Graham Thomas

Graham Thomas
oil on linen panel
12" x 9", 2019